Akcija čišćenja okoliša – gradski park Petrinja

3.Akcija čišćenja okoliša, 19.11.2022. Petrinja – Gradski park, od 11 do 13 sati

Dana 19.11. uspješno je odrađena treća akcija čišćenja okoliša. Akcija je održana u gradu Petrinji, gradu koji je iznimno pogođen potresom 29.12.2020. godine. Treća akcija održana je u gradskom parku Petrinja te je bilo prisutno petnaestak sudionika, članovi Udruge Ivana Perkovca, članovi Hrvatskog pjevačkog društva „Slavulj“ Petrinja te članovi Ogranka Matice Hrvatske u Petrinji. Članovi Udruge Ivana Perkovca uputili su se zajedničkim transferom prema Petrinji te su se susreli sa ostalim volonterima ispred crkve Sv.Lovre. Nakon kratkog dogovora te pripreme opreme svi su se uputili prema gradskom parku. Akcija je protekla u veselom duhu svih sudionika koji su marljivo skupljali smeće i lišće te ga odvajali u posebne vreće: papir, plastika, lišće. Nakon viđenog stanja može se reći da u parku nema velikog otpada, ali je prisutno sitno smeće kao što su plastične boce, papirići i slično. Kako je sezona otpalog lišća, iskoristila se prilika i pokupilo svo lišće iz parka u vreće za smeće. Nakon odrađene akcije slijedila je okrijepa sudionika te odvoz smeća na za to predviđeno mjesto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *